[Sự kiện] Vòng Chung Kết

Quà thưởng dành cho mỗi người chơi dự đoán đúng:

  • Thanh Khê - Mão (7 ngày)

  • Vàng 500

  • Thanh Khê - Bào (7 ngày)

  • Danh hiệu Đệ Nhất Thần Toán

Danh sách chiến đội

Danh sách trận đấu